Zmarła bliska mi osoba i co teraz? Jakie kolejne kroki?


W momencie śmierci Bliskiej Osoby najczęściej nie posiadamy wystarczającej wiedzy, jakie podjąć kolejne kroki. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik:

1. Najpierw konieczne jest stwierdzenie zgonu oraz uzyskanie karty zgonu, który uprawnia zakład pogrzebowy do przewozu ciała Osoby Zmarłej do chłodni. Uprawnienia do wystawienia karty zgonu posiada jedynie lekarz. Jeżeli śmierć nastąpiła w domu, należy powiadomić lekarza rodzinnego (w dzień) lub lekarza pogotowia (wieczorem oraz w nocy, a także w dni świąteczne) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu – kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent.

2. Z kartą zgodu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu. Do uzyskania aktu zgonu konieczny jest także dowód osobisty Zmarłej Osoby. 

3. Prosimy pamiętać, że to Klient posiada pełną suwerenność i wolność w wyborze zakładu pogrzebowego, który zajmie się przygotowaniem uroczystości żałobnych. W biurze zakładu pogrzebowego, konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów:

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty wnioskodawcy,
  • legitymacja zmarłego w przypadku pobierania emerytury lub renty,
  • zaświadczenie z zakładu pracy zmarłego w przypadku, gdy zmarły był objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

Powyższe dokumenty są konieczne do uruchomienia procedury kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego.

4. Po dostarczeniu dokumentów oraz dopełnieniu wszelkich formalności urzędowych, wraz z zakładem pogrzebowym dokonują Państwo koniecznych ustaleń typu:

  • data pogrzebu lub kremacji,
  • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
  • wybór trumny lub/i urny,
  • wybór rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego,
  • wieńce, półwieńce, bukiety pogrzebowe.

W dalszej kolejności Zakład Pogrzebowy przystępuje do realizacji ustaleń – za każdym razem dokładając wszelkich starań, aby odpowiadały one Państwa oczekiwaniom.