Czy trumnę z Ciałem osoby zmarłej można w Polsce otworzyć?


Nie można. Przepisy sanitarne zabraniają otwierania trumny po przywiezieniu jej do Polski. Trumna powinna zawierać metalowy wkład, który powinien być szczelnie zamknięty. W przypadku kiedy rodzina osoby zmarłej jest na miejscu odbioru ciała proponujemy pożegnanie z osobą zmarłą przed zamknięciem trumny. Jeśli rodzina jest nieobecna po przygotowaniu ciała wykonujemy zdjęcia które później przekazujemy rodzinie.