Co zrobić, jeśli śmierć kogoś bliskiego nastąpi z dala od mojego rodzinnego miasta?


Nasz dom pogrzebowy może zorganizować transport ciała zmarłego do domu z dowolnego miejsca na świecie. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za dokonanie odpowiednich uzgodnień i niezbędnych formalności, aby ciało zmarłego mogło powrócić do domu.