Jakie są wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej?


Zlecenie na zorganizowanie ceremonii pogrzebowej możecie Państwo złożyć osobiście w naszym biurze. Bedzieci potrzebować:

  • kartę zgonu (dokument ten wystawia lekarz),
  • akt zgonu,
  • dowód osobisty osoby składającej zlecenie.

W sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu, oferujemy pomoc w zakresie jego wystawienia.