Jak wygląda procedura przewozu urny z prochami z Polski za granicę?


Zezwolenie na wywóz urny za granicę wydaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.