Czy urnę można pochować w grobie tradycyjnym przeznaczonym do składania trumien? Ile urn zmieści się w takim grobie?


Urna może być pochowana w grobie tradycyjnym przeznaczonym do składania trumien. Liczba urn, jaka zmieści się w grobie tradycyjnym, uzależniona jest od wielkości (głębokości) grobu tradycyjnego oraz od wielkości urn.