Co można zrobić z urną z prochami zmarłego?


O ile przepisy różnią się w zależności od państwa, w większości krajów urna z prochami może zostać pochowana na cmentarzu w grobie lub złożona w kolumbarium. Spopielone prochy można również rozsypać na cmentarzu. W wielu krajach prochy zmarłego można też trzymać w domu. W Polsce jest obowiązek pochowania prochów na cmentarzu.