Kremacja


Pogrzeb z wcześniejszą kremacją czyli spopieleniem ciała ludzkiego to coraz częściej wybierana forma pochówku. Względy, dla których rodziny decydują się na kremację są wielorakie. Wśród najczęstszych wymienia się fakt, że pochówek urnowy wymaga mniej miejsca, niż trumna – co ma znaczenie, gdy planowane jest pochowanie większej ilości osób w jednej mogile. Nie bez znaczenia jest też, że urnę można dochować do istniejącego grobu – i to niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego w tym miejscu pogrzebu. Dla porównania – biorąc pod uwagę dochowanie trumny, należy zachować okres 20 lat od ostatniego pochówku.

Zatroszczymy się o kompleksową organizację ceremonii pogrzebowej z kremacją. Pomożemy nie tylko w wyborze urny, ale także zadbamy, aby przebieg uroczystości był zgodny z wszelkimi normami prawnymi oraz kanonicznymi.

Jak działa krematorium 

Obecnie używane są nowoczesne urządzenia, które wytwarzają temperaturę około 1000 stopni Celsjusza i spalają ciało w dwie do trzech godzin. Spalenie zwłok kończy się umieszczeniem prochów w urnie. Krematorium wydaje świadectwo kremacji.

Trumna, urna, odzież – wybory przed kremacją 

Zanim ciało trafi do krematorium, jest przygotowywane przez zakład pogrzebowy do ceremonii ostatniego pożegnania wedle życzeń rodziny. Najbliżsi zmarłego wybierają odzież do trumny lub całun, trumnę oraz urnę. Kremowanie zwłok możliwe jest wyłącznie w trumnie z nielakierowanego drewna – najczęściej są to proste trumny z drewna sosnowego lub z tektury. Do środka nie wolno wkładać żadnych płynów ani urządzeń, można umieścić je razem z prochami dopiero w urnie. Rodzina zobowiązana jest do wyboru urny. Zakłady pogrzebowe oferują urny drewniane, metalowe, ceramiczne, kamienne i z wielu innych materiałów.

Co można zrobić z urną z prochami zmarłego? 

O ile przepisy różnią się w zależności od państwa, w większości krajów urna z prochami może zostać pochowana na cmentarzu w grobie lub złożona w kolumbarium. Spopielone prochy można również rozsypać na cmentarzu. W wielu krajach prochy zmarłego można też trzymać w domu. W Polsce jest obowiązek pochowania prochów na cmentarzu.

Ile czeka się na spopielenie zwłok oraz ile trwa proces kremacji? 

Kremacja jest przeprowadzana bez oczekiwania, bezpośrednio (w ciągu kilku godzin) po dopełnieniu niezbędnych formalności. Oczywiście możliwe jest uzgodnienie dowolnego późniejszego terminu spopielenia.

Czy do kremacji jest potrzebna trumna? 

Tak, trumna jest wymagana. Jest to trumna specjalnie przygotowana do tego celu.

Jak wygląda procedura przewozu urny z prochami z Polski za granicę? 

Zezwolenie na wywóz urny za granicę wydaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Czy urnę można pochować w grobie tradycyjnym przeznaczonym do składania trumien? Ile urn zmieści się w takim grobie? 

Urna może być pochowana w grobie tradycyjnym przeznaczonym do składania trumien. Liczba urn, jaka zmieści się w grobie tradycyjnym, uzależniona jest od wielkości (głębokości) grobu tradycyjnego oraz od wielkości urn.