Usługi związane z pochówkiem zmarłych


Nasza firma istnieje od roku 1987. Posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w organizacji usług pogrzebowych. Poisadamy nowowybudowany dom pogrzebowy, w którym mieści się nowoczesna kaplica (sala pożegnań) oraz chłodnia spełniająca niezbędne wymagania. Do obsługi ceremonii pogrzebowych wykorzystujemy eleganckie samochody marki Mercedes.